Asset Management

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Asset Management

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Zoveel mogelijk waarde halen uit je assetS met asset management

Asset management is kosten efficiënt ontwikkelen, aanschaffen, gebruiken, beheren, onderhouden, modificeren en afstoten van technische systemen. Met als doel om zorg te dragen dat binnen de systemen de functies worden vervuld op het gewenste prestatieniveau. Dit tegen de optimale levensduurkosten rekening houdend met de missie en visie van de organisatie.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau asset management 03

Asset management, van begin tot eind

Asset management kan in de vorm van een LCC analyse (levenscycluskosten analyse) reeds in de voorbereidingsfase worden ingezet.  In de LCC analyse brengen wij alle kosten over de levensduur van een object in beeld. De levenscycluskosten omvatten de aanschaf-, gebruiks-, onderhoud- en sloopkosten van een object. Afhankelijk van de projectfase kent de LCC-analyse de volgende toepassingen:

  • Een analyse voor het inzichtelijk maken van de onderhoudsbehoefte;
  • Een analyse voor het afwegen van ontwerpkeuzes en varianten;
  • Een analyse voor het bepalen van een optimale beheers- en onderhoudsstrategie;
  • Een analyse voor het afwegen van de beste uitvoeringsmethode/ –techniek.

QuickScan

Asset management kan op verschillende niveaus worden geïmplementeerd. Aan de hand van een QuickScan kan Geo Infra beoordelen op welk niveau uw asset presteert. Tevens kunnen aan de hand van deze QuickScan workshops worden georganiseerd om uw beheers methoden of organisatie te optimaliseren.

“Wij helpen u om uw assets, openbare ruimte, infrastructuur en/of objecten zo goed mogelijk te beheren en aan te laten sluiten bij de missie en visie van uw organisatie tegen zo efficiënt mogelijke kosten”.

Wij kunnen voor u de volgende diensten verzorgen

Indien u uw beheersorganisatie wilt optimaliseren kunnen wij u onder andere helpen met de volgende diensten:

  • Opstellen van een strategisch assetmanagement plan (SAMP)
  • Inrichten van risicomanagement (risico gestuurd beheer)
  • Inrichten van prestatiemanagement
  • Optimaliseren van beheersorganisaties (implementatie proces)

“We hebben Geo Infra al voor diverse disciplines ingezet. Ze denken goed mee en ontzorgen de opdrachtgever. Samen met de korte communicatielijnen is het slagvaardig en prettig samenwerken.”

Dhr. H. (Hans) Scholten
Projectleider Thuisvester

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met het zo kostenefficiënt
mogelijk aanschaffen, beheren, renoveren of vervangen van uw object?

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau