Contractvormen en aanbestedingen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Contractvormen en aanbestedingen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Passend contractvorm

Heeft u als opdrachtgever een uit te voeren project dat u als aanbesteding in de markt wilt zetten? Tijdens dit traject helpen wij u met het kiezen van een passende contractvorm. Vervolgens ondersteunen wij u bij het selecteren van de aannemer die het beste bij uw eisen past.

Bij aanbestedingen met Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)-componenten kunnen wij zowel de opdrachtgevers als de aannemers ondersteunen. We adviseren de opdrachtgever bij het bepalen van gun- en selectiecriteria en leveren ondersteuning tijdens de beoordeling. Voor de aannemers voeren we analyses uit en ondersteunen we in de tenderfase.

geo-infra-contracten-2

Contractvormen

Geo Infra heeft jaren ervaring met verschillende contract- en aanbestedingsvormen bij overheden, aannemers en particuliere partijen. Zodoende geven we kundig en projectspecifiek advies met betrekking tot de procedure voor het op de markt zetten of aannemen van opdrachten.

Denk daarbij aan de volgende gangbare contractvormen:

 • RAW bestekken met of zonder EMVI;
 • Programma van Eisen;
 • Bouwteamovereenkomst;
 • Geïntegreerde contractvormen (UAV-GC);
 • Onderhoudscontracten en raamovereenkomsten;
 • Prestatie-inkoop (Best Value Procurement).

Naast deze varianten zijn ook diverse gecombineerde contracten mogelijk. Wij kunnen u adviseren welke contractvorm het beste bij uw project past. Neem daarvoor contact met ons op.

Kostenraming

Projectkosten zijn een van de belangrijkste beheersmaatregelen van een project. Daarom maken wij deze in iedere projectfase inzichtelijk. Afhankelijk van het detailniveau waarin het project zich bevindt worden verschillende ramingen opgesteld.

Denk daarbij aan de volgende vormen van kostenraming, van grof naar fijn:

 • Haalbaarheidsraming op basis van kengetallen
 • Budgetraming
 • SSK-raming o.b.v. voorlopig of definitief ontwerp
 • Directieraming

Aanbesteden en inkopen

Ieder inkooptraject is uniek en vraagt om een maatwerkadvies wat past binnen de geldende wettelijke kaders en de projectvisie. Hierbij kunnen wij u volledig ontzorgen of fungeren als verlengstuk van uw inkoopafdeling.

Wij bieden u totaaloplossingen op de volgende onderdelen:

 • Projectgebonden inkoopstrategieën
 • Opstellen aanbestedingsleidraad
 • Verzorgen digitale aanbestedingen via Tenderned, Negometrix of Aanbestedingskalender
 • Beoordelen inschrijvingen en opstellen van gunningsadviezen

Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) plannen

Geo Infra biedt ondersteuning bij aanbestedingen met EMVI componenten. Wij onderscheiden ons door zowel opdrachtgevers als inschrijvers te ondersteunen.

Ondersteunen van opdrachtgevers

Het beoordelen van BPKV-plannen is een zorgvuldig proces. Het door ons gehanteerde beoordelingsproces borgt efficiëntie vanaf het bepalen van de criteria tot aan het archiveren van de beoordelingsresultaten.

Wij kunnen opdrachtgevers onder andere ondersteunen met de volgende diensten:

 • Implementeren EMVI-criteria in contractdocumenten;
 • Adviseren van beoordelingsaspecten met waarderingscijfers;
 • Begeleiden van de aanbestedingsprocedure (voorzitter beoordelingscommissie);
 • Beoordelen van de ingediende Plannen van Aanpak;
 • Begeleiden van de realisatiefase in relatie tot verifiëren van de EMVI-beloften.

Ondersteunen van aannemers

Mede doordat wij ook betrokken zijn bij de beoordeling en uitvraag van BPKV-plannen zijn wij in staat om de wensen van de opdrachtgever goed te doorgronden. Deze ervaringen gebruiken wij voor het opstellen van de Plannen van Aanpak.

Wij bieden aannemers de volgende ondersteunende diensten:

 • Kwantificeren en kwalificeren van de beoordelingsaspecten;
 • Aannemen van een pro-actieve houding tijdens overleggen en inschrijvingsfase;
 • Uitvoeren van een stakeholdersanalyse;
 • Uitvoeren van een risicoanalyse;
 • Opstellen en visualiseren van het Plan van Aanpak conform de schrijfeisen;
 • Opstellen van faserings- en omleidingstekeningen.

Voorkom verrassingen bij het aanbesteden en/of aannemen van civieltechnische opdrachten. Neem voor ondersteuning bij al uw projecten direct contact met ons op.

“Geo Infra is een klant- en servicegerichte organisatie. Door de korte lijnen, persoonlijk contact en snelle service is het prettig samenwerken. Een professionele organisatie die je voor alle disciplines kan inzetten.”

Dhr. A. (Angelo) Kole
Senior projectleider gemeente Roosendaal

Heeft u exacte en betrouwbare
geo-informatie nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau