Om inzicht te krijgen in de bereidheid tot afkoppelen willen we u als bewoner(s) / omwonende graag een aantal vragen stellen.

Voor de enquête klikt u hier