Geodesie / landmeten

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Geodesie / landmeten

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Nauwkeurig landmeten is de basis van ieder project

Tijdens de voorbereiding van civieltechnische projecten en bouwprojecten is geo-informatie cruciaal voor het maken van het ontwerp. Hierdoor is nauwkeurig landmeten de basis van ieder project. Onze landmeetkundig specialisten leveren u snelle service en meetgegevens van hoge kwaliteit. Door het gebruik van hoogwaardige apparatuur, recente software, kennis en ervaring kunnen de landmeetkundig specialisten van Geo Infra u tijdens alle fases van een project ondersteunen.

Heeft u exacte en betrouwbare geo-informatie nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten voor geodesie en landmeten. Voor welke landmeetkundige werkzaamheden kunt u zoal bij ons terecht?

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau geodesie landmeetkunde

Ondersteuning bij kadastraal splitsen van percelen

Wij kunnen het gehele traject van het kadastraal splitsen van percelen voor u begeleiden en uitvoeren. Dit begint met een advies over het te volgen traject, gevolgd door het landmeten en het vervaardigen van de kadastrale tekeningen. Vervolgens verzorgen wij voor u de gehele procedure die bij het Kadaster doorlopen dient te worden. Denk hierbij aan het aanleveren van de benodigde documenten en landmeetkundige gegevens.

Maatvoeren en uitzetten bij bouwprojecten

Werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw vragen om precisie en flexibiliteit en dat is precies waar wij goed in zijn! Tijdens een bouwproject kunnen wij het complete maatvoeren verzorgen: van fundering tot dakopbouw. Hiervoor beschikken onze specialisten over hoogwaardige apparatuur en kennis om de diverse onderdelen in de bouw met uiterste precisie te maatvoeren.

In de voorbereidingsfase verzorgen wij o.a. de meetkundige grondslag, waaronder het inmeten van de omgeving, ten behoeve van de inpassing van de nieuwbouw. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgen wij o.a. het uitzetten van het grondwerk, palenplan, de fundering, ankers en wanden.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau geodesie landmeetkunde 4

Terreinmeting in 2D of 3D

Wij voeren metingen uit in 2D (situatie en hoogten onafhankelijk van elkaar) of in 3D (situatie gekoppeld aan terreinhoogten). Tevens adviseren wij u afhankelijk van uw doelstelling en gewenste nauwkeurigheid en bepalen samen met u de best passende uitvoeringsmethode. De metingen worden vervolgens door Geo Infra verwerkt en aangeleverd in het door u gewenste formaat.

Deformatiemeting

Wij kunnen voor u op verschillende manieren meten of een object in de loop van de tijd is verzakt of vervormd. Daarvoor bepalen onze specialisten samen met u de te meten objecten en stellen de bijbehorende deformatiemeting en rapportage op. Of het nu gaat om het meten van een zakbaak of het uitvoeren van een meer complexe deformatiemetingen volgens de productspecificaties van Rijkswaterstaat, wij kunnen het voor u verzorgen.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau geodesie landmeetkunde2

Hoogtemeting

Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau. Weten wat de exacte hoogte van een terrein is, is daarom voor bebouwing van groot belang. Een nauwkeurige hoogtemeting speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij een hoogtemeting meten wij het hoogteverschil tussen diverse punten. De meting voeren wij uit ten opzichte van een referentiepunt, zoals een hoogtebout van het NAP of een RD-punt

Volumemeting

Hoeveel grond is er nodig om dit terrein te egaliseren? Wat is het volume van het zanddepot? Wat is het exacte volume van een dijklichaam? Met behulp van een volumemeting kunnen wij antwoord geven op al dit soort vragen.

Uit deze op 3D-gebaseerde meting kan dan het volume worden bepaald, maar er kan ook een vergelijking met bijvoorbeeld een theoretisch model of een vorige meting gemaakt worden.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau geodesie landmeetkunde5

Topografie meting

Bij een topografie meting meten wij nauwkeurig een bestaande situatie in met behulp van GPS. De ingewonnen gegevens worden bewerkt en aangeleverd in een voor uw toepassing geschikt formaat. Dit topografisch bestand vormt de basis voor het beheer en het onderhoud van uw locatie.

Omdat geen situatie hetzelfde is en geen enkele kaart gelijk is, denken we graag met u mee over uw situatie en voeren we een voor u op maat gemaakte topografie meting uit.

Revisiemeting

Revisiemetingen zorgen ervoor dat kaartmateriaal wordt vernieuwd. De specialisten van Geo Infra maken voor u revisietekeningen: zowel van bovengrondse als van ondergrondse situaties.

Als een project is afgerond, is het van belang om het bestaande kaartmateriaal snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Revisiemetingen worden vooral uitgevoerd voor gemeenten, provincies en landelijke overheden.

Geo Infra kent de specifiek normen en standaarden voor het inmeten en aanleveren van gegevens op gemeentelijk niveau. Maar ook van standaarden zoals GBKN, BAG, BGT (in 2D en 3D) en DTB’s voor (Kern)GIS hebben wij de juiste kennis.

Uitzetten GWW

Ook bij infrastructurele projecten zijn meet- en uitzetwerkzaamheden de basis. Daarom bieden wij voor elk grond-, weg- en waterbouwproject passende begeleiding en een nauwkeurige oplossing.

Tijdens de voorbereiding verzorgen wij onder andere het inmeten van de nulsituatie ten behoeve van het ontwerp of de grondbalans, en het maken van de grondslag. Als de uitvoeringsfase is bereikt zijn wij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de maatvoering van het cunet of de stuurlijnen van de asfaltmachine. Tevens kan Geo Infra de machinemodellen voor grondverzetmachines maken. Tijdens de opleveringsfase voeren wij de eindmeting uit, werken deze uit en leveren deze aan in het gewenste formaat.

Snel, exact en betrouwbaar

Bent u met de voorbereiding of de uitvoering bezig van een bouwproject of civieltechnisch project en heeft u exacte en betrouwbare geo-informatie nodig? Neem dan contact op met onze specialisten voor geodesie en landmeten en laat u compleet ontzorgen.

3D-machinemodel en 3D-machinebesturing

Om grond- weg- en waterbouwmachines nog preciezer te laten werken en maatvoering te beperken kunnen deze via GPS aangestuurd worden.

Vanuit de ontwerptekening maken we een 3D-model en zetten de data (evtueel vanaf kantoor) over naar de databox op de machine. De GPS-besturing geeft zo exact weer waar de machine en de bak of blad zich ten opzichte van het ontwerp bevinden. De GPS-besturing geeft tijdens het werken met de machine continu het verschil in locatie en hoogte weer. Zo is het voor de machinist mogelijk om het werk zonder verder maatvoering te realiseren.

Geo Infra kan een 3D-machinemodel voor alle soorten grond- weg- en waterbouwmachines maken, voor projecten op maaiveld niveau, onder water, of waarbij een hoge mate van nauwkeurigheid is vereist. Door de ervaring en expertise van onze specialisten is de vertaling van ontwerp naar uitvoering snel en nauwkeurig, op de millimeter precies.

“Geo Infra is een innovatieve en prettige partner om mee samen te werken. De flexibele en meedenkende werkhouding en de kwaliteit van de geleverde producten en de snelheid waarin deze worden gegeneerd stellen wij zeer op prijs.”

Dhr. J. (Jeroen) Ekkerink
Projectleider Gebr. van Kessel

Apparatuur

Onze landmeters hebben de beschikking over de volgende apparatuur:

  • Trimble S7 Total station, Trimble S8 Total station, Trimble S8 Vision Robotic Total station met geïntegreerde fotocamera
  • Trimble SX10 Scanning Total station
  • Trimble R8 GNSS GPS, Trimble R8s GNSS GPS, Trimble R10 GNSS GPS
  • Trimble TSC3 en TSC7 veldboeken
  • De S7, S8 en SX10 in combinatie met de R8 of R10 kunnen als geïntegreerd meetsysteem worden ingezet
  • Digitaal waterpasintrument Trimble DiNi 0.3mm + invarbaak
  • Penetrologger o.a. te gebruiken voor onafhankelijke controle verdichting
  • 3D-scanner waardoor de omgeving gedetailleerd in 3D inzichtelijk wordt
  • Een analoog waterpasinstrument en/of roterende laser
  • Diverse handige hulpmiddelen voor meten en uitzetten in het veld
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau 3D-scannen
Heeft u exacte en betrouwbare
geo-informatie nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau