Als toonaangevend ingenieursbureau streeft Geo Infra naar een fundamentele meerwaarde voor haar klanten. Continue innovatie en het benutten van kennis en expertise resulteert in nieuwere en snellere methodieken voor landmeten. “Een noodzaak voor onze klanten. Laten we dat vooropstellen. Maar de wijze hoe landmeten wordt aangepakt, daar zitten de daadwerkelijke verschillen”, stelt Jarno de Jong, bedrijfsleider bij Geo Infra. Hij vertelt over de omarming van innovaties ten aanzien van landmeettechnieken binnen Geo Infra en waarom dit zo belangrijk is voor zijn klanten, in termen van snelheid en dus kostenbesparing, uiterste precisie en geborgde veiligheid in alle situaties.

Uitzonderlijke snelheid en efficiëntie
De Jong haalt de alom bekende uitdrukking aan: “Tijd is geld”. Om meteen de pijn maar te benoemen: “traditioneel landmeten is nu eenmaal tijdrovende klus. Het is niet ongebruikelijk dat onze mensen meerdere dagen op een projectlocatie aanwezig zijn om het gebied gedetailleerd in kaart te brengen.” De uren aan inzet van de landmeter lopen snel op. Een noodzakelijke uitgave, maar tegelijkertijd een kostbare klus. Daar is Geo Infra zich van bewust. Landmeten vormt de o zo belangrijke basis voor een succesvolle uitvoering in de praktijk. Maximale precisie en kwaliteit zijn dus essentieel.

“Zo kan een project doorgaan, zonder verstoring van landmeters”
– Jarno de Jong, bedrijfsleider Geo Infra

“Al dertien jaar geleden zijn we gestart met uitvoerig onderzoek om landmeten te kunnen versnellen, zodat we twee prominente pijnpunten kunnen oplossen: minder uren, dus minder kosten. Maar ook het minimaliseren van belemmeringen op projectlocaties. Zo kan een project doorgaan, zonder verstoring van landmeters”, vertelt De Jong. Hoe? Met nieuwe innovatieve technologie: een ‘state-of-the-art’ drone en bijbehorende expertise. Hiermee is Geo Infra in staat is om twee vierkante kilometer te meten in slechts 45(!) minuten. “Dat betekent dat we vijf keer sneller meten ten opzichte van traditionele methodieken. Zelfs in druk bevolkt gebied meten we vanuit hoogte, met maximale precisie en snelheid moeiteloos in. We creëren een nauwkeuriger 3D-model in een kortere tijd. Een enorme vooruitgang met een positieve impact op het budget van onze opdrachtgevers. Bovendien kunnen wij op één werkdag een veel groter projectgebied inmeten.”

Veiligheid op de projectlocatie
Landmeten doet Geo Infra in alle situaties. Ook in complexe en lastig begaanbare omgevingen. Met de innovatieve methodiek is de landmeetkundige in staat om een schat aan geografische data te documenteren voor haar opdrachtgevers, zonder gevaarlijke situaties op projectlocaties voor de landmeter. De Jong licht toe: “Een slecht toegankelijke situatie kan soms onmogelijk of te gevaarlijk zijn voor onze landmeters. Met de nieuwe innovatieve meetmethodiek draaien landmeters hun hand hier niet meer voor om. Met de drone voorzien van RTK-module brengen we efficiënter meetpunten in kaart ten opzichte van het traditionele landmeten. We creëren een accuraat 3D-model voor onze opdrachtgevers. Geen essentieel detail ontbreekt in de data, klaar om door onze experts verwerkt te worden tot bruikbare puntenwolk.”

Geen landmeters meer op projectlocaties
Landmeters op een projectlocatie hebben tijd en ruimte nodig. Een uitvoerder of projectleider houdt hier rekening mee in de planning. Met de nieuwe methodiek is dit niet langer nodig. De Jong legt uit: “Wij begrijpen dat inmeten op projectlocaties belemmeringen kan opleveren voor de voortgang van projecten. Er moet natuurlijk rekening mee worden gehouden. Ook dat hebben we meegenomen in het zoeken naar een innovatieve oplossing in versnelling en kostenbesparing voor onze klanten.
Vanaf nu is een landmeter op de projectlocatie niet meer nodig. Met onze nieuwe technologie is fysieke aanwezigheid van een landmeter verleden tijd.”

Zo kan een project op maximale capaciteit doorgaan, terwijl landmetingen vanuit de lucht worden gedaan. Geen belemmeringen, geen vertragingen, geen extra kosten. “Win-win. Zo zoeken wij continue naar innovaties om processen te versnellen. Er is tenslotte één ding dat nooit verandert. Tijd is geld. Tijd is kostbaar. Laten we daar samen bewust mee omgaan en voor het allerbeste resultaat gaan.”

Heb jij een landmeetkundige uitdaging op de planning staan? Neem direct contact met ons op via info@geoinfra.nl. We komen met onze nieuwe landmeettechniek graag in actie voor jouw project!

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau trimble 3d terrein modellering orthofotos topografische kaarten
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten depotmetingen2