Onderzoeken

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Onderzoeken

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

De juiste aanpak voor onderzoeken

Civieltechnische en (grote) infrastructurele werken vergen steeds vaker een integrale en specialistische aanpak om vooraf de risico’s in kaart te brengen. Risico’s worden beheersbaar en inzichtelijk gemaakt door onderzoek. Denk hierbij aan weginspectie, milieu- en bodemonderzoek, bewonersparticipatie, een bouwkundige vooropname of een trillingsmeting.

Voorkom discussies achteraf. Neem vroegtijdig contact met ons op.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau onderzoeken

Weginspectie

Het vastleggen van de bestaande toestand van verhardingen vormt één van de belangrijkste pijlers voor een (meerjaren) onderhoudsprogramma en de daaraan gekoppelde planning en begroting.

Met onze kennis en expertise helpen wij u daarom om binnen korte tijd en op efficiënte wijze de kwaliteit van het bestaande wegennet en overige verhardingen te bepalen.

Gediplomeerde weginspecteurs leggen de inspectiegegevens nauwkeurig vast volgens de CROW-richtlijnen, waardoor er met de verkregen data een deugdelijk advies over de conditie van de weg kan worden afgegeven.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau onderzoeken weginspectie

Bodemonderzoek en milieu

Civieltechnische projecten worden continue geraakt door de steeds wijzigende milieutechnische wet- en regelgeving. Dit blijkt telkens weer binnen de projecten die wij verzorgen voor onze opdrachtgevers.

Een belangrijke basis voor het slagen van een project is het inzichtelijk maken van de status van de ondergrond. Wij helpen u met het kiezen van de juiste onderzoeksstrategie en de uitvoering van de onderzoeken conform de vigerende wet- en regelgeving.

Wij bieden ondersteuning bij milieukundige veldwerkzaamheden, (water)bodemonderzoek, sanering en milieukundige begeleiding. Daarnaast kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij akoestische vraagstukken in de openbare ruimte.

Heeft u ondersteuning nodig bij milieutechnische zaken in de aanloop naar of tijdens de uitvoering van een civieltechnisch project? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau onderzoeken

“Geo Infra is een betrouwbare en een innovatie partner. Het is prettig samenwerken omdat we snel elkaars taal spreken.”

Mevr. A. (Alette) Barel
Adviseur Civiel Gemeente Breda

“Committeren aan stakeholders is één van de ingrediënten van een zorgeloos project”

 

Bouwkundige vooropname

Als er binnen stedelijk gebied gewerkt wordt geeft dit overlast voor de omgeving. Om onduidelijkheid over schade tijdens sloop of bouw te voorkomen adviseren wij om een bouwkundige vooropname te laten uitvoeren.
Dit kan overigens door verzekeraars geëist worden bij het afsluiten van een CAR-verzekering.

Trillingsmeting

Tijdens bouwactiviteiten kunnen trillingen worden veroorzaakt door de inzet van materieel in combinatie met de bodemgesteldheid en/of de geringe werkafstand tot bebouwde omgeving. Wilt u weten of de trillingen voldoen aan de richtlijnen, deze overschrijden, of dat er een risico bestaat dat hierdoor ongewenste schade ontstaat ? Samen bekijken wij wat de beste methode is om de trillingen vast te leggen.

Een trillingsmeter waarschuwt u wanneer de SBR-richtlijnen worden overschreden, maar verzamelt gedurende het bouwproces ook de gegevens van de trillingsintensiteit. Deze data kan worden ingezet bij afhandeling van eventuele schadeclaims.

Trillingsmetingen worden doorgaans in combinatie met een bouwkundige vooropname uitgevoerd.

Start een project met vertrouwen. Neem contact met ons op voor weginspectie, bodem- en milieuonderzoek, bewonersparticipatie, een bouwkundige vooropname, een trillingsmeting of ander onderzoek.

Bewonersparticipatie

Wanneer er een civiel project in de openbare ruimte uitgevoerd gaat worden, willen omwonenden graag weten wat er speelt. Zij zijn benieuwd naar de veranderingen en willen meedenken bij de inrichting van hun leefomgeving.

Daarom besteedt Geo Infra veel aandacht aan bewonersparticipatie en passen we dit per project op maat aan. Wij adviseren opdrachtgevers op voorhand over de mogelijkheden van bewonersparticipatie en bieden ondersteuning bij participatieprocessen met behulp van stakeholderanalyses, raakvlakken- en contextdiagrammen, buurtonderzoeken, enquêtes, communicatieplannen, visualisaties en presentaties. Door omwonenden en belanghebbenden aan de voorkant bij het project te betrekken, krijgt uw project een breder draagvlak in de omgeving wat het resultaat ten goede komt.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau onderzoeken
Voorkom discussies achteraf.

Neem vroegtijdig contact met ons op.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau