Ontwerpen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Ontwerpen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Ontwerpen met een doel voor ogen

Als ingenieursbureau voor civiele techniek gaan wij bij het ontwerpen van een civieltechnisch plan verder dan alleen het vormgeven van de gestelde randvoorwaarden. We belichten de gestelde voorwaarden vanuit diverse invalshoeken. Met oog voor detail, veiligheid, functionaliteit en geldende regelgeving verfijnen onze specialisten ieder plan tot een kwalitatief, hoogwaardig eindproduct, waar u en de omgeving trots op kunnen zijn.

Door de diversiteit van onze opdrachtgevers hebben we binnen elk deelproces veel ervaring. Dit betekent dat u met een gerust gevoel uw project aan ons kunt overlaten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ga voor een goed doordacht en uitgewerkt ontwerp binnen de civiele techniek.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau ontwerp

Civieltechnisch ontwerp voor elke projectfase

Onze dienstverlening en deskundigheid op het gebied van civiele techniek begint al tijdens de initiatiefase. U kunt ons inschakelen als adviseur in de beginfase van een project, voor complete projecten maar ook voor een gedeeltelijke voorbereiding van projecten.

In elke fase van de voorbereiding van een project kan een ontwerp opgesteld worden. Van een ruwe schets naar een schetsontwerp en van een voorontwerp naar een definitief ontwerp. Zo weet u in elke fase hoe uw omgeving er na de realisatie uit komt te zien en kunt u beslissen of dit aan uw verwachting voldoet.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau ontwerp

Cultuurtechnisch ontwerp voor waardevolle bodem

Het cultuurtechnische ontwerp is erop gericht om de buitenruimte blijvend te verbeteren en de gebruikswaarde daarvan te vergroten. Daarom besteden wij veel aandacht aan het ontwerpen van groenstructuren, bermvoorzieningen, complete parkinrichtingen, watersystemen en andere ecologische voorzieningen.

Hierbij houden we rekening met de exploitatiekosten, zodat een beperkt budget niet tot uiting hoeft te komen in het ontwerp.

Door onze multidisciplinaire kennis en ervaring zorgen wij voor een perfecte balans en overeenstemming tussen civieltechnische en cultuurtechnische ontwerpen. Dit komt ten gunste van de algehele uitstraling en beleving.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau ontwerpen cultuurtechnisch

Het belang van groen

Groen bepaalt voor een belangrijk deel het gevoel van de leefbaarheid in woon- en leefgebieden. Een prettige groene omgeving begint met een goed groenontwerp.

Daarom adviseren, ontwerpen en verrichten we de technische voorbereiding voor de aanleg van parken, plantsoenen, bermvoorzieningen, waterprojecten, sportvelden, duurzame oplossingen, reguliere of juist avontuurlijke speelterreinen. Daarbij kunnen wij u ondersteunen bij het presenteren van de plannen aan de belanghebbenden, het opstellen van groenstructuur- en beplantingsplannen, inrichtingsontwerpen, duurzame oplossingen en bij uitvoering van de QuickScan Flora en Fauna.

Wanneer Geo Infra de stedenbouwkundige, civieltechnische en groentechnische aspecten in één plan verwerkt levert dit gegarandeerd een optimaal eindresultaat op.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau ontwerpen groen en fauna

“Door de jarenlange ervaring in het begeleiden van projecten in deze gemeente weet Geo Infra wat er van ze verwacht wordt en ze weten de kwaliteit die van ze gevraagd wordt te leveren. De korte lijnen en no nonsenshouding maakt Geo Infra een prettige samenwerkingspartner. Met daadkracht en aandacht weten ze elk project tot een ieders tevredenheid te volbrengen.”

Dhr. W. (Wilco) Doldersum
Projectleider gemeente Etten-Leur

Stedenbouwkundig ontwerp voor een veilige en plezierige omgeving

Bij een stedenbouwkundig ontwerp is het ons doel om woon-, werk- en verblijfsgebieden te ontwikkelen die aansluiten op het karakter en de kwaliteiten van de omgeving en op de behoeften van de gebruikers. Zo ontstaan projecten met de juiste concentratie van bebouwing in het landschap, met fraaie openbare ruimten en de juiste voorzieningen. Met oog voor zorgvuldige overgangen tussen privé en openbaar en een uitgekiende oriëntatie van woningen. Kortom, een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken, verblijven en spelen.

Verkeerskundig ontwerp voor soepele doorstroming

Onze heldere kijk op mobiliteit en specifieke en kwalitatief hoogwaardige verkeerskundige ontwerpen garanderen realistische oplossingen binnen mobiliteitsvraagstukken. Hierbij staan veiligheid en functionaliteit centraal. Onze verkeerskundige ontwerpen worden daarom getoetst aan de actuele richtlijnen en regelgeving en de ontwerpen zijn tevens afgestemd op de ondergrondse infrastructuur en worden ingepast in de beschikbare ruimte en de grenzen van het bestemmingsplan.

Wij bieden u voor elk verkeerskundig of mobiliteitsvraagstuk een passend ontwerp, waarbij we veiligheid, gebruik, duurzaamheid en de omgeving niet uit het oog verliezen.

Verlichtingsontwerp voor veiligheid en comfort

Door onze integrale aanpak zien wij openbare verlichting als onderdeel van ons ontwerp. Openbare verlichting draagt bij aan de veiligheid en comfort van de openbare ruimte. Daarom spelen wij in op de wensen van bewoners en de eisen van de opdrachtgever op een manier dat het ook stedenbouwkundig of landschappelijk inpasbaar is.

De lichtberekeningen voeren wij uit conform de actuele richtlijnen en indien nodig vertalen wij verlichtingsontwerpen naar RAW-besteksposten.

Heeft u een verlichtingsontwerp nodig voor bijzondere objecten, gebieden of met slimme verlichting? Ook die kunt u ons toevertrouwen.

Visualisaties als realistische weergave

Onze projectvisualisaties ondersteunen in toenemende mate het communicatieproces tussen bewoners, omwonenden en het projectteam. Hierbij kan gekozen worden uit 2D of 3D, statisch of bewegend, gedetailleerd of schetsmatig, grootschalig communiceerbaar of gericht op een specifieke doelgroep. Daarbij kan het basis beeldmateriaal aangevuld worden met beelden van onze drones.

Een visualisatie is uniek presentatiemateriaal voor projecten in de openbare ruimte. Projectvisualisaties, en met name 3D-visualisaties, geven een realistisch beeld van het eindresultaat. Voor het bekijken van een goede visualisatie is geen technisch inzicht vereist.

Laat ons een projectvisualisatie voor uw project maken en ervaar ook dat de kloof tussen bewoners, omwonenden en het projectteam of technici wordt overbrugd.

 

Door de diversiteit van onze opdrachtgevers hebben
we binnen elk deelproces veel ervaring.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau