Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Buurtparticipatie wijk Dorp Noord-Oost Bergschenhoek

buurtparticipatie
“Stap voor stap naar een integrale aanpak met algeheel draagvlak”
De boven- en ondergrondse infra in de wijk Dorp Noord-Oost dient te worden vervangen. De gemeente Lansingerland beoogde een werkwijze te creëren waarin een duurzaam ontwerp wordt opgesteld, passend binnen de behoeften van de bewoners en de interne beheerafdeling. Het projectteam is hiermee aan de slag gegaan door de buurt en de beheerders actief te betrekken.
buurtparticipatie

Hiervoor is gebruik gemaakt van onderstaand stappenplan:

Fact-finding sessie

In deze haalsessie met alle belangstellende bewoners zijn alle kansen en
knelpunten in de wijk geïnventariseerd.

Oprichten kernteam van bewoners

Uit de belangstellende bewoners is een kernteam geselecteerd van 15 bewoners. Het kernteam neemt deel aan de themagerichte ontwerpsessie.

Themagerichte ontwerpateliers

In totaal zijn er 3-tal ontwerpsessies gehouden met thema’s als parkeren vs. groen en het mede ontwerpen van een centrale ontmoetingsplaats in de openbare ruimte.

Wijk brede terugkoppeling

Het kernteam verzorgt uiteindelijk een wijk brede terugkoppeling waarin de gemaakte keuzes worden toegelicht.

Voorafgaand aan de themagerichte ontwerpsessies zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten duidelijk aangegeven. Tevens wordt na iedere ontwerpsessie het advies van het kernteam besproken met de gemeentelijke beheerders en worden onderbouwde keuzes gemaakt.

Voordelen van onze aanpak:

  • Faciliteren sociale cohesie in de wijk
  • Creëren van intern en extern draagvlak voor het ontwerp
  • Leren van elkaar
Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau