Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

De Baanstpolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt prachtig!

De herinrichting van de Baanstpolder is één van de projecten behorend bij Masterplan Nieuwvliet-Bad. Dit plan is opgesteld om de identiteit van het gebied te versterken, de verkeersveiligheid te vergroten en zorg te dragen voor behoud van (recreatie)natuur.
geoinfra; baanstpolder; detachering

De Baanstpolder wordt ingericht als verbrede duinzone, overgaand in een nat weiland, aansluitend op de Groese Polders. Het project moet een fraaie begrenzing worden van Nieuwvliet-Bad waarbij de natuur toegankelijk wordt gemaakt voor de recreant. Het eindresultaat is een aantrekkelijke en veilige wandelverbinding richting de kust, en dat wordt het!

Inmiddels is onze collega Rob van Zitteren al meer dan een jaar betrokken bij het project. Als interim-projectleider namens Gemeente Sluis heeft hij het voorbereidingstraject begeleidt en is hij ook nauw betrokken bij de uitvoering. De uitvoering is in november 2022 gestart. De eerste resultaten mogen er zijn!

Voor een nieuwsitem in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad over de voortgang het project d.d. 07-03-2023,
klik u hier.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau