Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Depotmeting

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau drones Trimble UX5
Er zijn projecten waarbij klassieke landmeetkundige methoden onveilig en inefficiënt zijn. Voor deze projecten biedt de inzet van een RPAS (zogenaamde drone) uitkomst. In de achterliggende tijd hebben wij deze techniek op succesvolle wijze ingezet bij de afvalenergiecentrale van Attero te Moerdijk.
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten depotmetingen2

De afvalenergiecentrale is vanwege de milieuvergunning verplicht de hoeveelheden van het slakkendepot maandelijks inzichtelijk te maken. Om deze metingen op een veilige en efficiënte manier uit te voeren heeft Geo Infra B.V. een quadcopter ingezet.

Door de inzet van de quadcopter is het risico op letsel voor onze landmeters tot een minimum beperkt. Ook de uitvoeringsduur is, ten opzichte van traditionele meetmethoden, aanzienlijk gereduceerd. Daar waar voorheen een landmeetploeg 3 uur intensief meetwerkzaamheden verrichtte, is het depot nu binnen 30 minuten in beeld gebracht.

Na het uitvoeren van de vlucht, worden de ingewonnen beelden met fotogrammetrie software verwerkt tot een 3D model. Onze geodeten zijn door inzet van RTK-GPS, de meest nauwkeurige vorm van plaatsbepaling, in staat om zeer nauwkeurige hoogtemodellen tot stand te brengen. De nauwkeurigheid van de metingen worden hierbij teruggebracht tot enkele centimeters.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau