Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Klimaatadaptatie vergroot het dagelijks wooncomfort!

Nieuwbouwprojecten zijn bij uitstek dé kans om de waterhuishouding toekomstgericht te ontwerpen en de openbare ruimte klimaatproof in te richten.
Nieuwbouwwijk ‘Drie Hoefijzers’ in  Breda is een wijk die gekenmerkt wordt door dynamiek en wooncomfort waar klimaatadaptie een belangrijk thema vormt.
geoinfra; klimaatadaptatie; robuust; breda ; 3h

Geo Infra is in het ontwerptraject aangesloten bij de projectontwikkeling. We hebben in samenwerking met de belanghebbende een klimaatadaptief plan ontwikkeld met een klimaatrobuuste hemelwaterafvoer voor deze dynamische nieuwbouwwijk.

Voor ontwikkelaar AM werkte Geo Infra een technisch ontwerp uit voor de openbare ruimte. Het ontwerp omvat de inrichting van de openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds. Het gebied moet zo worden ingericht dat regenwater lokaal deels wordt vastgehouden, maar wateroverlast wordt voorkomen. Geo Infra heeft hier op praktische wijze invulling aan gegeven. We hebben maaiveldverlagingen gecreëerd, dat uitkomst biedt als extra buffer tijdens extreme neerslag. Een groot deel van het hemelwater infiltreert in de bodem en bereikt de riolering niet. Op deze wijze benutten we hemelwater tevens als aanvulling van het grondwaterpakket.

Wij treden op als adviespartner voor onder andere gemeenten, projectontwikkelaars of gebiedsontwikkelaars. Van de start van een project tot na de oplevering. We zijn in staat onze opdrachtgevers te ontzorgen op een pragmatische manier. Onze opdrachtgevers omschrijven ons ook wel als het ingenieursbureau met aannemersmentaliteit. We kunnen in iedere fase van een project instappen, maar onze kracht zit voornamelijk in de totaalontzorging.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau