Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal gestart

geo infra waterschans gemeente moerdijk
Geo Infra heeft de gemeente Bergen op Zoom ondersteund van het opstellen van het Definitief Ontwerp tot en met de contractdocumenten voor de uitvoering van: “Het herstel van De Waterschans en realisatie van het Havenkanaal” naar het model uit de 19de eeuw.

Het project “Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal” maakt onderdeel uit van het binnenstedelijke nieuwbouwproject “ScheldeVesting” en is gelegen aan de westzijde van de binnenstad van Bergen op Zoom.

Het project omvat de volgende onderdelen

  • Het herstel van het oude fort bestaande uit grondwerk en diverse civiele kunstwerken;
  • Herstel van de oesterputten aan de westzijde van het fort;
  • Het uitvoeren bodem- en grondwatersanering(en);
  • De aanleg van een nieuwe kadeconstructie door middel van een stalen damwand bekleed met accoya hout;
  • Het restaureren van de bestaande vestingmuur;
  • De bouw van een nieuwe vestingmuur;
  • Het aanbrengen van een beschoeiing van accoya hout lang het havenkanaal;
  • Het graven van het Havenkanaal tot aan de Binnenschelde;
  • De aanleg van een fietspad om het fort ter verbetering van het rondje om de Binnenschelde.

Na een jaar van voorbereiding is het contract in februari 2017 aanbesteed en is de aannemer bekend. Martens en Van Oord, in combinatie met De Vries Werkendam, gaan onder de naam Zuydschans de klus klaren. Inmiddels zijn de bomen gerooid en is er gestart met de opruim- en saneringswerkzaamheden, de oplevering was medio 2018.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau