Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Industrial park Moerdijk

Geo Infra Industrial park Moerdijk
Havenschap Moerdijk heeft een gebied met een omvang van ca.125 ha teruggekocht wat tot voor kort eigendom was van Shell Moerdijk. Boskalis Nederland is de aannemer die in bouwteamverband met het Havenschap dit nog braakliggende terrein gaat ontwikkelen tot een volwaardig industrieterrein, wat geschikt is voor industrie tot de hoogste milieuklasse.

Bouwstenen

Het werk is aanbesteed op basis van zogenaamde bouwstenen met bijbehorende overzichtstekeningen waarin de voorkomende werkzaamheden globaal zijn omschreven door de opdrachtgever.

 

Uitvoeringsontwerp en technische omschrijvingen

Boskalis heeft Geo Infra B.V. gecontracteerd om deze globale contractstukken uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en uitgebreide technische omschrijvingen. Naast uitwerking tot uitvoeringsontwerp en technische omschrijvingen heeft Geo Unfra ook de waterhuishouding getoetst en alternatieven inzichtelijk gemaakt. Geo Infra B.V. denkt hierbij zowel praktisch als oplossingsgericht mee met Boskalis en Havenschap Moerdijk. Door gebruik te maken van vernieuwde technieken en/of een andere inrichting is het de bedoeling om zoveel mogelijk uitgeefbaar gebied te maken, zonder concessies te doen aan de waterhuishoudkundige en infrastructurele eisen.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau