Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Klimaatbesteding ontwerpen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten-klimaat1
Waar in het verleden gedacht werd aan het vergroten van afvoercapaciteit, ligt de uitdaging tegenwoordig in het ontlasten van bestaande en nieuwe systemen. Zoeken naar kansen om hemelwater te infiltreren of oppervlakkig te laten afstromen.

Het water vasthouden biedt vele voordelen voor het betreffende gebied. Een goede afstemming tussen boven- en ondergrondse infra, met specifieke aandacht voor water en groen, is hierbij wel een vereiste.

Een uitstekende samenwerking tussen gemeente Hellevoetsluis en Geo Infra heeft geresulteerd in een klimaatrobuust ontwerp als basis voor het recentelijk voorbereidde werk “Buurtaanpak Vlotbrug”. Verlaagde banden, afkoppelen, noodoverlopen en oppervlakkige afstroming. De met water en groen omgeven wijk wordt met relatief eenvoudige maatregelen in de toekomst beschermt tegen wateroverlast. In geval van hevige neerslag, waarbij de afvoercapaciteit van het bestaande rioleringsstelsel tekortschiet, loopt het hemelwater rechtstreeks over in het oppervlaktewater.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau