Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

MSA en binnentuin te Rucphen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten msa1
Binnen de gemeente Rucphen is een omvangrijke ontwikkeling gaande, de realisatie van het Leisuregebied Binnentuin. De MSA Binnentuin maakt hier onderdeel van uit. Door de realisatie van een nieuwe atletiekbaan, wielerbaan en handbalvelden wordt invulling gegeven aan het masterplan en gehoor gegeven aan de wensen van de betrokken sportverenigingen.
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten msa2

Binnen het voorbereidingsproces staat voorop dat de ontwikkeling op een duurzame manier wordt gerealiseerd en na aanleg op een duurzame wijze gaat functioneren. Mede hierdoor verdient het watersysteem integrale aandacht. De Binnentuin wordt waterneutraal gerealiseerd waarbij het behouden van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie van belang is.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten-msa3

De waterhuishoudkundige situatie is door Geo Infra onderzocht en hydraulisch getoetst. De resultaten zijn gerapporteerd in de waternota en vormen de basis in de vergunningsaanvraag. Concreet wordt het gebied voorzien van één transportleiding en twee retentievoorzieningen die met behulp van sloten in verbinding staan. Na de ontwerpfase zijn technische tekeningen van het watersysteem, parkeerterrein, atletiekbaan, wielerbaan en handbalvelden vervaardigd en zijn de contractstukken opgemaakt. Ook directie en toezicht wordt door Geo Infra verzorgd. De uitvoering verloopt volgens planning.

Een project waarbij de volgende verschillende expertises van Geo Infra optimaal worden ingezet: advisering stedelijk water, projectvoorbereiding en directie en toezicht.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau