Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Ontwikkeling Entreegebied fort Sabina

geo infra fort sabina besteksuitwerking
Bij Geo Infra hebben we een speciale band met historische verdedigings- en vestingswerken van de Waterlinie. In 2016 hebben we het volledig ontwerp en civieltechnische besteksuitwerking van de “Waterschans” te Bergen op Zoom verzorgd.
geo infra fort sabina besteksuitwerking

Fort Sabina

Binnen de gemeente Moerdijk liggen ook enkele vestingswerken van de Zuiderwaterlinie. Fort Sabina is er hier één van. Gemeente Moerdijk heeft in augustus 2017 een uitvraag in de markt gezet voor het opstellen van een ontwerp en de civieltechnische besteksuitwerking voor het entreegebied van Fort Sabina te Heijningen.

Dit project is de eerste uitwerking van het Ontwikkelplan Fort Sabina wat voor provincie, gemeente, stichting Fort Sabina.nl en Staatsbosbeheer werd opgesteld door Studio Marco Vermeulen. Geo Infra heeft de opdracht gegund gekregen voor de civieltechnische ontwerp- en besteksuitwerking van dit unieke en prachtige project.

Het project bevat onder andere de volgende werkzaamheden

  • Onderhoud van de toegangsweg, bestaande Fortweg;
  • Aanleg van een nieuwe parkeervoorziening met landschappelijke inpassing voor ca. 100 parkeerplaatsen;
  • Aanleg / herinrichting van de verbinding tussen het parkeerterrein en entree van het Fort;
  • Herinrichting van het voorterrein aan de ingang van het fort en
  • Aanleg van een verbinding tussen het voorterrein en het bestaande wandel- fietspad aan de Steigerweg.

In november 2017 is er door Geo Infra een ontwerpatelier georganiseerd met alle belang hebbende partijen. Hierin werd de visie voor het project gepresenteerd en zijn de uitgangspunten voor de nadere uitwerking vastgesteld.

De doelstelling van het nieuwe ontwerp is dat je vanaf de parkeerplaats uitgenodigd en nieuwsgierig gemaakt wordt om het fort te betreden en te genieten van al het mooist dat het fort te bieden heeft.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau