Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

(Raam)overeenkomsten groot onderhoud wegverhardingen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten raamovereenkomsten
Beheer en onderhoud van het wegenareaal van (overheids)instanties blijft van groot belang. De openbare ruimte dient te allen tijde veilig begaanbaar te blijven voor iedereen.

Om de beschikbare financiële middelen op een juiste manier te besteden wordt op basis van prioriteringen van de staat van de wegverhardingen bekeken of onderhoudswerkzaamheden benodigd zijn. Vervolgens worden de benodigde onderhoudswerkzaamheden vertaalt naar een (raam)overeenkomst waarna deze door een civiele aannemer in de praktijk verwezenlijkt kunnen worden.

In opdracht van diverse instanties, N.V. Waterwinningsbedrijf Brabantse Biesbosch (Evides), gemeente Korendijk, gemeente Nissewaard en gemeente Zundert, zijn of worden momenteel door Geo Infra overeenkomsten opgesteld ten behoeve van groot onderhoud aan zowel de elementen- als asfaltverhardingen.

De werkzaamheden voor de projecten omvatten onder andere het inventariseren van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op basis van de onderhoudsbeheerssystemen van de opdrachtgever. Ook worden de locaties daar waar mogelijk bekeken om tot structurele en civieltechnisch juiste maatregelen te komen, al dan niet onderbouwd met aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld asfaltconstructieboringen). De inventarisaties tezamen met de vastgestelde oplossingen worden vervolgens vertaald naar een (raam)overeenkomst welke aan de opdrachtgever wordt opgeleverd. De opdrachtgever kan hiermee een contract aangaan met een civiele aannemer om het wegenareaal voor een bepaalde periode in de juiste en wenselijke staat te houden.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau