Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Animatie reconstructie Sint Janstraat te Hoeven

In opdracht van de gemeente Halderberge is Geo Infra in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de engineering van project “Reconstructie Sint Janstraat te Hoeven”.

In dit project staat het betrekken van bewoners en belanghebbende centraal. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten en werkateliers zijn randvoorwaarden vastgesteld en wensen nader geformuleerd.

Het schetsontwerp is door Geo Infra nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Na een succesvol ontwerptraject zijn we gestart met de contractfase.

Om bewoners, ondernemers en belanghebbende een goed beeld te geven hoe de toekomstige omgeving er uit komt te zien heeft Geo Infra visualisaties en een animatie opgesteld.

U kunt de animatie hieronder bekijken.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau