Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Rioolvervanging Beatrixstraat e.o. te Bosschenhoofd

Geo Infra heeft voor gemeente Halderberge de ontwerp- en contractfase voorbereid van het project ‘Rioolvervanging Beatrixstraat e.o. te Bosschenhoofd’.

Binnen de kern Bosschenhoofd zijn in het BasisRioolPlan (BRP) 2008 en 2019 een aantal gebieden geclassificeerd tot afkoppelgebieden.

Volgend op het eerder uitgevoerde project ‘Reconstructie riolering Margrietstraat’, ook door Geo Infra voorbereid, zijn nu de straten Beatrixstraat, Marijkestraat, Eikenlaan en Beukenlaan aan de beurt voor vervanging van de riolering.

Binnen een prettige samenwerking met gemeente Halderberge zijn de doelstellingen behaald; afkoppelen van het verhard oppervlak, nieuw ingerichte straten en tevreden bewoners die in een 2-tal inloopmomenten in de wijk zijn geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden.

Zoals het een goed opdrachtnemer betaamt is dit project conform planning voorbereid en aanbesteed, dit mede door de voortvarendheid van de opdrachtgever.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart zodat de bewoners medio 2020 kunnen genieten van een nieuw ingerichte straat.

 

Bent u als opdrachtgever benieuwd naar de wijze waarop gemeente Halderberge en Geo Infra dit project met behoud van doelstellingen binnen de gestelde termijn heeft afgerond, neemt u dan gerust contact op met Geo Infra. Wij informeren u graag hierover.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau