Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Toezicht op de nieuwe entree van Vlissingen

vlissingen; toezicht
In een jaar tijd heeft het gebied aan het begin van de A58 een ware metamorfose ondergaan. Daarmee heeft de gemeente Vlissingen een nieuwe entree gekregen.
De civieltechnische uitvoeringsbegeleiding van de daadwerkelijk inrichting hebben wij mogen verzorgen voor de gemeente Vlissingen.
vlissingen; toezicht
vlissingen; toezicht

Realisatie

Door de uitgevoerde werkzaamheden is het gebied onherkenbaar veranderd. Vanaf heden zijn de nieuwe bedrijventerreinen Souburg ll, Poortersweg, de Buitenhaven en de Kenniswerf goed en snel te bereiken via een nieuwe toegang. Dit geldt zowel voor auto’s als voor zwaar transport.

Er is een grote dubbelstrooksrotonde gerealiseerd en het fietspad vanaf de Kenniswerf richting Poortersweg is gescheiden van de hoofdroute. In deze fietsroute ligt een recent aangelegde fietstunnel welke voor grotere verkeersveiligheid van deze doelgroep zorgt.

Voorbereiding

Om de metamorfose daadwerkelijk te kunnen realiseren is er heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. In 2016 is begonnen om het gehele gebied op te schonen en de bestaande kabels en leidingen te verleggen. In 2017 is er voorbelasting aangebracht in het gebied om in 2019 het gebied daadwerkelijk aan te kunnen pakken.

Bouwbegeleiding

Eind 2018 heeft BAM Infra Regionaal Zuid de opdracht gegund gekregen om het gebied opnieuw in te richten.

Alle voorbereidingen zijn door derden verzorgd, echter de civieltechnische uitvoeringsbegeleiding van het project hebben wij mogen verzorgen voor de gemeente Vlissingen. Onze toezichthouder is in dezen als vertegenwoordiger van de gemeente Vlissingen opgetreden om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

vlissingen; toezicht

Werkzaamheden

Het uitgevoerde project omvatte de volgende onderdelen:

 • Het slopen en opruimen van de bestaande verhardingen, ca. 20.000m2
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond, ca. 47.000 m3
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van zand, ca. 55.000 m3
 • Verleggen van rioolpersleiding en diversen nuts
 • Aanleg tweestrooksrotonde voorzien van combinatiedeklaag
 • Aanbrengen nieuwe verkeersregelinstallatie t.b.v. aansluiting nabij A58
 • Aanleg in het werk te storten fietstunnel, lengte 110 m1
 • Aanleg gescheiden rioolstelsel en duikers, ca. 4.500 m1
 • Aanbrengen hardhouten stuw
 • Aanbrengen voorgespannen duiker kokerprofiel, 30 m1
 • Aanbrengen asfaltverharding, ca. 25.000 m2
 • Aanbrengen elementenverharding en kantopsluitingen
 • Aanbrengen openbare verlichting
 • Diverse bijkomende werkzaamheden

De daadwerkelijke uitvoeringskosten van de bovengenoemde werkzaamheden bedragen ruim 4,5 miljoen euro.

vlissingen; toezicht
vlissingen; toezicht

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van de werkzaamheden is de 10-daagse afsluiting geweest in de maand oktober. In deze 10 dagen is de aansluiting op de spoorwegovergang aan de ene zijde en aan de andere zijde de aansluiting op de A58 / N288. Deze 10 dagen is ‘bijna’ dag en nacht doorgewerkt om dit alles binnen deze tijd te realiseren. Dit alles om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Belang

Om een dergelijke klus als opdrachtgever sámen met de aannemer tot een goed einde te brengen, is het houden van toezicht op de werkzaamheden erg belangrijk. Tijdens de uitvoering van een project dienen er steeds belangrijke beslissingen genomen te worden. Dit alles in het belang van het project, waarbij te denken valt aan de uitvoeringsduur, overlast voor de omgeving, belang van de stakeholders (o.a. Rijkswaterstaat, Pro-Rail, Provincie Zeeland, havenbedrijf North Sea Port, Waterschap Scheldestromen, DNWG, omliggende bedrijven) budgetbewaking en het verkrijgen van de juiste en beoogde kwaliteit van de op te leveren onderdelen.

Stand van zaken

Het grootste gedeelte is al in gebruik genomen. Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft de aansluiting op de Ooster- en Westerhavenweg, de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde, het afronden van de fietstunnel en het nog voorzien van een deklaag van asfalt op verschillende locaties. Het is de bedoeling om alles begin april 2020 op te leveren.

Resultaat

Met dit prachtige project heeft de gemeente Vlissingen een mooie nieuwe entree van de stad Vlissingen verkregen en kan het gebied rondom deze entree verder ontwikkeld worden als bedrijventerrein.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau