Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Van integraal denken naar integraal doen!

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten intregraal
Voor een klant in de regio Rotterdam werken wij aan de herinrichting van een gehele wijk. In het project komen verschillende disciplines bij elkaar: vervangen van riolering, bestrating, groen en openbare verlichting. Hierbij staan de thema’s buurtparticipatie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid centraal.
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau projecten integraal

Om de invloed van de klimaatveranderingen op het riool te onderzoeken is een nieuw (afgekoppeld) rioleringsstelsel ontworpen en doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de programmatuur SOBEK. Omdat de neerslag zo intensief kan zijn dat deze niet meer ondergronds kan worden verwerkt hebben wij een zogeheten stresstest uitgevoerd. Uit de stresstest blijkt, waar bij zeer hevige regenval, het water (bovengronds) naar toe stroomt. Dit inzicht helpt bij het integraal ontwerpen van de bovengrondse infrastructuur zodat overlast en hinder voor bewoners zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Door de korte lijnen binnen het projectteam worden maatregelvoorstellen direct getoetst op raakvlakken met de andere disciplines. Hierdoor wordt getoetst op haalbaarheid en kunnen keuzes wel overwogen worden gemaakt.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau