Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Verdroging Kalmthoutse Heide – ICAReS

Geo Infra
Namens het “ICAReS” project hebben wij in september 2018 een gedeelte van het Grenspark Kalmthoutse Heide in beeld gebracht om de gevolgen van de extreme droge zomer in beeld te brengen.
Geo Infra

Binnen 45 minuten zijn er met een fixed-wing drone 1600 foto’s gemaakt van een gebied iets groter dan één vierkante kilometer. Deze foto’s worden na het uitvoeren van de vlucht verwerkt tot een hoge resolutie luchtfoto waarop het gehele heidegebied tot in het kleinste detail is vastgelegd.

Fixed-wing drone

Het inzetten van een fixed-wing drone heeft in deze omgeving voordelen ten opzichte van een rotor-craft. De vlieghoogte van 80m in combinatie met het lage geluidsniveau van het systeem draagt bij in een zo beperkt mogelijk verstoring van fauna in het gebied.

Vervolg

Eind augustus 2019 is de tweede observatie uitgevoerd waarna de waarnemingen vergeleken zijn met de nulmeting uit 2018. Hieronder zijn de resultaten van deze vergelijking te zien, links de nulmeting uit 2018 waarbij de donkere delen de verdroogde heide aangeven en paars de bloeiende heide. Rechts de situatie zoals eind augustus 2019 is vastgelegd. Een zichtbare verbetering en herstel van de aanwezige heide.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau