Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Waterdunen volledig in beeld

Geo Infra waterdunen 3D tekening
In opdracht van Provincie Zeeland heeft Geo Infra haar Geo-Airflight ingezet om medio 2017 een actuele luchtfoto en 3D terrein model te realiseren van projectlocatie “Waterdunen” nabij Breskens. Dit ten behoeve van de detaillering van vervolg werkzaamheden en het vastleggen van de gerealiseerde inrichting (ruim 90% totale oppervlakte).
Geo Infra waterdunen 3D tekening

Een uniek natuur- en recreatiegebied in aanbouw

Waterdunen ligt op de grens van land en zee. Een gebied van circa 300 hectare waarin natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking gecombineerd is.

Grondresolutie van circa 3 cm en half miljard meetpunten

Door het inzetten van de Geo-Airflight heeft ons vliegteam de totale projectlocatie binnen 2 werkdagen in beeld gebracht. Na verwerking van de vluchtgegevens, met speciale fotogrammetrie software, zijn de hoge resolutie luchtfoto en puntenwolk tot stand gebracht. De geo-gerefereerde luchtfoto heeft een grondresolutie van circa 3 cm en daarmee 70 keer meer beeldpunten per m2 in vergelijking met de luchtfoto’s met een grondresolutie van circa 25 cm die via PDOK beschikbaar zijn.

De puntenwolk bevat in totaal bijna een half miljard meetpunten! Big data waarmee analyses en vergelijkingen uitgevoerd kunnen worden ten opzichte van conventionele metingen.

Geo Infra heeft de software en benodigde kennis in huis om deze grote hoeveelheid aan meetdata tot bruikbare informatie te verwerken.

Maak kennis met Geo Infra:
de totaalontzorgers in civiele techniek.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau