Proefsleuven, kabels en leidingen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Proefsleuven, kabels en leidingen

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Professionele werkwijze

Om beschadiging van kabels en leidingen tijdens de uitvoering van een project te voorkomen, verzorgen wij voor u het graven, inmeten en uitwerken van proefsleuven. De hieruit verkregen informatie wordt vastgelegd en kan worden gebruikt voor alle disciplines binnen een project.

Geoinfra-proefsleuven-01

Onze aanpak

In overleg met de opdrachtgever worden de locaties en lengtes van de te graven proefsleuven bepaald. Daarnaast wordt een omgevingsanalyse gemaakt die bepalend kan zijn voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan intensiteit van het verkeer, winkel gebied, stiltegebieden, beschermingszones (boven- of ondergronds) etc. Na goedkeuring van de opdrachtgever en mogelijke toestemming van de wegbeheerder worden de graafwerkzaamheden uitgevoerd door onze vaste aannemer. Indien gewenst verzorgt deze ook de benodigde afzettingen of verkeersmaatregelen.

De aanwezige kabels en leidingen worden digitaal ingemeten op basis van GPS. De veldwerkmetingen verwerken wij uiteindelijk digitaal in een dwarsprofiel. Aan de hand van deze metingen wordt de ondergrondse infrastructuur compleet in kaart gebracht en eventueel digitaal aan het ontwerp gekoppeld.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau proefsleuven07

WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten)

De WIBON (voorheen WION) stelt regels aan de nauwkeurigheid van de ligging van kabels en leidingen maar verplicht ook zorgvuldig graven. Zo wordt in de WIBON geregeld hoe een grondroerder aan zijn wettelijke zorgplicht moet voldoen. Tevens wordt er bepaald hoe een leidingbeheerder informatie aan moet bieden en moet actualiseren om graafschade te voorkomen. Daarnaast bevat de WIBON regels die er voor zorgen dat een opdrachtgever er voor dient te zorgen dat de graafwerkzaamheden waarvoor opdracht wordt gegeven, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.

Geoinfra-proefsleuven-04

Ontzorgen

Wilt u tijdens de voorbereiding of uitvoering van een project vervelende verrassingen voorkomen? Neem dan vroegtijdig contact met ons op. Wij kunnen u namelijk volledig ontzorgen met het graven, inmeten en uitwerken van proefsleuven en het in kaart brengen van de ondergrondse infrastructuur.

Geoinfra-proefsleuven-05

“Geo Infra is een klant- en servicegerichte organisatie. Door de korte lijnen, persoonlijk contact en snelle service is het prettig samenwerken. Een professionele organisatie die je voor alle disciplines kan inzetten.”

Dhr. A. (Angelo) Kole
Senior projectleider gemeente Roosendaal

Graven, inmeten en uitwerken van proefsleuven en het in
kaart brengen van de ondergrondse infrastructuur

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau