Met het oog op de toekomst heeft Geo Infra in de afgelopen maanden enkele verduurzamingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen dragen bij aan het welzijn van planeet, mens en dier.

In projecten vertalen wij duurzame ambities naar concrete oplossingen en geven we invulling aan het begrip duurzaamheid. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig en toekomstgericht met de buitenruimte om te gaan. Deze ambitie weerspiegelt ook de maatregelen die we de afgelopen maanden hebben genomen.

Het kantoorpand was al voorzien van een warmte en koude opslag systeem, bewegingssensoren en tijdschakelaars voor de verlichting. Lokaal en duurzaam inkopen staat bij onze organisatie al jaren hoog in het vaandel. Tevens wordt ons bedrijfsafval gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Om nog meer te verduurzamen heeft ons bedrijf de volgende stappen gezet:

  • 150 st. zonnepanelen op het kantoor;
  • 3 st. laadpalen geïnstalleerd om elektrische auto’s te laden;
  • Tuin vernieuwd voor een ecologische tuin met in elk seizoen bloeiende planten voor een betere flora en fauna;
  • Aanleg van een prachtig onderkomen voor diverse soorten insecten (insectenhotel);
  • Buitenverlichting vervangen voor ledverlichting met dim/schemerfunctie;
  • Plastic flesjes vervangen voor gefilterd, gekoeld en bruisend water direct uit de kraan;
  • 1e benzine auto vervangen voor een elektrische auto;
  • Plastic bekers en toebehoren vervangen voor gerecycled karton.

Zo zijn de eerste stappen gezet naar een nog duurzamer kantoor. De komende jaren gaan wij gewoon verder met verduurzamen, u wilt toch ook een mooie leefbare wereld? Laten we met z’n allen ons steentje bijdragen aan het creëren van een leefbare omgeving en een duurzame maatschappij!

geoinfra; verduurzaming; zonnepanelen
geoinfra; verduurzaming; zonnepanelen
geoinfra; verduurzaming; zonnepanelen
geoinfra; verduurzaming; zonnepanelen
geoinfra; verduurzaming; zonnepanelen