Waterbeheer

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Waterbeheer

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau

Grip op water met waterbeheer

Als civieltechnisch ingenieursbureau hebben wij vaak te maken met waterbeheer. Dit varieert van het ontwerpen van plannen om water overschot in steden te beheersen, het beheren van rioolgemalen, het behandelen van industrieel water, het bepalen van onderhoudsstrategieën voor polder- en natuurgebieden tot aan asset management voor bijbehorende technische systemen.

Heeft u vragen over waterbeheer in uw omgeving? Neem contact met ons op en ervaar zelf onze expertise.

geo-infra Stedelijk waterbeheer 1

Stedelijk water

Om in stedelijk gebied droge voeten te houden bij extreme neerslag helpen wij u bijvoorbeeld met het opstellen van rioolplannen, watertoetsen, waterrapportages en treden wij als adviespartner op bij al uw vraagstukken over waterbeheer. Hierbij staat uw vraag altijd centraal en is onze praktische aanpak gebaseerd op procesmatig werken en systeemdenken. Deze methode zorgt voor een eenduidige structuur en biedt snel een compleet inzicht in de belangrijkste aspecten van uw vraagstuk.

Wij hebben veel ervaring met het benutten van de bovengrondse inrichting om gebieden te vrijwaren van wateroverlast. Hierbij wordt hemelwater versneld oppervlakkig afgevoerd en op straat geborgen. Hiermee maken we gebieden bestand tegen extreme neerslag.

Om de gegevens duidelijk in beeld te krijgen maken we gebruik van het software programma Sobek.

Aan welke van onze diensten kunt u denken bij stedelijk waterbeheer?

 • Integraal stedelijk waterplan;
 • Integraal afkoppelplan;
 • Water paragrafen t.a.v. autonome ontwikkelingen;
 • Hydraulische toetsing/berekeningen rioolsystemen d.m.v. dynamische rioolberekening in 1D of 2D;
 • Risico gestuurd beheer van gemalen en pompunits voor drukriolering;
 • Prioriteren van onderhoudsmaatregelen
Geo infra civiele techniek ingenieursbureau Stedelijk waterbeheer 4

“Onze procesmatige aanpak samen met kennis op verschillende niveaus geeft u grip op stedelijk waterbeheer”

 

Beheer van uw rioolgemaal

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor de doelmatige werking van rioolgemalen en pompunits in de drukriolering. Maar hoe richt u het cyclische onderhoud efficiënt in? En op basis van welke indicatoren worden grootschalige renovaties geprioriteerd?
Onze werkwijze biedt onderhoudsconcepten gebaseerd op de balans tussen risico’s, prestaties en uitgaven. Op deze manier wordt u de ruimte geboden binnen standaard concept oplossingen uw bedrijfswaarden te implementeren. Hiermee wordt de kwaliteit van de beheerstaken verhoogd, worden de beheerskosten verlaagd en wordt er inzicht verkregen in de prestaties van uw rioolgemalen en pompunits.

Daarbij stelt het doorlopen van multicriteria-analyses voor renovatieprojecten de rioolbeheerder in de gelegenheid om renovatieprojecten te prioriteren op basis van de werkelijke gemeten prestaties.

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau Stedelijk waterbeheer

“Onze werkwijze resulteert in een balans tussen risico’s, prestaties en uitgaven”

 

Assetmanagement van technische systemen

Assetmanagement omvat het kostenefficiënt ontwikkelen, aanschaffen, gebruiken, beheren, onderhouden, modificeren en afstoten van technische systemen. Dit proces omvat alle levensfases van een technisch systeem. Onze werkwijze is erop gericht de systemen hun functies te laten vervullen op het vereiste prestatieniveau tegen optimale levenscycluskosten. Deze methode kan op alle systemen, objecten en disciplines worden toegepast.

Wij kunnen voor u de volgende diensten verzorgen

 • Opstellen van strategisch assetmanagement plan;
 • Opstellen van beheerplannen;
 • Opstellen van onderhoudsplannen;
 • Opstellen en verzorgen van risicosessies (risicomanagement);
 • Definiëren van prestatie-eisen en vaststellen van meetmethoden;
 • Opstellen van kostenexploitaties.

Rioolrenovatie

Een hoog percentage van het bestaande rioolsysteem in Nederland begeeft zich aan het einde van zijn levensduur. Het op de traditionele manier vervangen van een dergelijk systeem vergt een grote investering en geeft veel overlast voor de omgeving.

Om dit te voorkomen kunnen wij levensduur verlengende rioolrenovatietechnieken toepassen die de overlast voor de omgeving beperken en een positieve uitwerking op de milieubelasting hebben. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze specialisten helpen u graag met de volgende diensten

 • Beoordelen van visuele (opleverings-)inspecties;
 • Opstellen keuzematrix (groot)onderhoudsmaatregelen;
 • Opstellen van (integrale) maatregelenplannen;
 • Vaststellen van ontwerpuitgangspunten voor rioolrenovatie en rioolreparatie;
 • Vaststellen van reliningsparameters;
 • Proef- en herberekeningen rioolrenovatietechnieken;
 • Onafhankelijke voorbereiding en aanbesteding van projecten voor rioolrenovatie en rioolreparatie;
 • Begeleiding van rioolrenovatie- en rioolreparatieprojecten en
 • Advies en begeleiding bij monsterneming en onderzoek van rioolrenovaties.

“We hebben Geo Infra al voor diverse disciplines ingezet. Ze denken goed mee en ontzorgen de opdrachtgever. Samen met de korte communicatielijnen is het slagvaardig en prettig samenwerken.”

Dhr. H. (Hans) Scholten
Projectleider Thuisvester

Heeft u vragen over
waterbeheer in uw omgeving?

Neem vandaag nog contact met ons op

Geo infra civiele techniek ingenieursbureau